Mobile

Chính phủ dự kiến vay nợ gần 1,74 triệu tỉ đồng trong 3 năm
Thứ Ba,  8/6/2021, 16:47 
Vân Phong

Chính phủ dự kiến vay nợ gần 1,74 triệu tỉ đồng trong 3 năm

Vân Phong

(KTSG Online) - Chính phủ sẽ vay gần 1,74 triệu tỉ đồng trong 3 năm, theo chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và kế hoạch vay trả nợ công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngân sách Trung ương sẽ vay khoảng 1,6 triệu tỉ đồng trong 3 năm tới. Ảnh minh hoạ: TTXVN.

Với chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2021-2021, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2021-2023 là khoảng 1,7 triệu tỉ đồng, gồm: vay cho ngân sách trung ương khoảng 1,6 triệu tỉ đồng; vay về cho vay lại khoảng 134.400 tỉ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động kỳ hạn phát hành, gắn công tác phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn gây ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ.

Về bảo lãnh Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khống chế mức phát hành được Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hàng năm. Đồng thời, hạn chế cấp bảo lãnh mới cho doanh nghiệp vay trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu hạn mức bảo lãnh vay trong nước, nước ngoài hàng năm bảo đảm tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh Chính phủ không vượt quá tốc độ tăng GDP năm trước.

Về vay, trả nợ của chính quyền địa phương, Thủ tướng yêu cầu khống chế hạn mức bội chi ngân sách địa phương khoảng 0,2% GDP hàng năm và nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 18.400 tỉ đồng, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Về hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả thì kiểm soát tốc tăng dư nợ ngắn hạn tối đa 18-20% một năm. Còn hạn mức vay ròng trung, dài hạn hàng năm tối đa khoảng 6,35-7 tỉ Đô-la Mỹ, bảo đảm chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép.

Với kế hoạch vay trả nợ công năm 2021, Chính phủ dự kiến vay 624.221 tỉ đồng, gồm: 527.357 tỉ đồng vay trong nước và 96.864 tỉ đồng nước ngoài. Với cố tiền này, Chính phủ sẽ sử dụng 579.772 tỉ đồng để vay để cân đối ngân sách Trung ương và 44.449 tỉ đồng để cho vay lại.

Năm 2021, Chính phủ dự kiến trả nợ 394.506 tỉ đồng. Trong đó số nợ trực tiếp là 366.224 tỉ đồng, còn lại là nợ của các dự án cho vay lại.

Chính quyền địa phương năm nay dự kiến vay từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn khác khoảng 28.797 tỉ đồng. Trả nợ của chính quyền địa phương là 6.662 tỉ đồng, gồm: trả nợ gốc 3.997 tỉ đồng, trả lãi 2.665 tỉ đồng.

Với khoản vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, doanh nghiệp được vay tối đa 6,35 triệu Đô-la Mỹ theo phương thức tự vay, tự trả. Ngoài ra, tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 18-20% so với dư nợ tại thời điểm 31-12-2020.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế. Cơ quan này cũng được giao chủ động kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, gắn phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thứ Tư,  4/8/2021, 22:21 

Chính phủ dự kiến vay nợ gần 1,74 triệu tỉ đồng trong 3 năm

Vân Phong
Thứ Ba,  8/6/2021, 16:47 

Chính phủ dự kiến vay nợ gần 1,74 triệu tỉ đồng trong 3 năm

Vân Phong

(KTSG Online) - Chính phủ sẽ vay gần 1,74 triệu tỉ đồng trong 3 năm, theo chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và kế hoạch vay trả nợ công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngân sách Trung ương sẽ vay khoảng 1,6 triệu tỉ đồng trong 3 năm tới. Ảnh minh hoạ: TTXVN.

Với chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2021-2021, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2021-2023 là khoảng 1,7 triệu tỉ đồng, gồm: vay cho ngân sách trung ương khoảng 1,6 triệu tỉ đồng; vay về cho vay lại khoảng 134.400 tỉ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động kỳ hạn phát hành, gắn công tác phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn gây ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ.

Về bảo lãnh Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khống chế mức phát hành được Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hàng năm. Đồng thời, hạn chế cấp bảo lãnh mới cho doanh nghiệp vay trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu hạn mức bảo lãnh vay trong nước, nước ngoài hàng năm bảo đảm tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh Chính phủ không vượt quá tốc độ tăng GDP năm trước.

Về vay, trả nợ của chính quyền địa phương, Thủ tướng yêu cầu khống chế hạn mức bội chi ngân sách địa phương khoảng 0,2% GDP hàng năm và nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 18.400 tỉ đồng, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Về hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả thì kiểm soát tốc tăng dư nợ ngắn hạn tối đa 18-20% một năm. Còn hạn mức vay ròng trung, dài hạn hàng năm tối đa khoảng 6,35-7 tỉ Đô-la Mỹ, bảo đảm chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép.

Với kế hoạch vay trả nợ công năm 2021, Chính phủ dự kiến vay 624.221 tỉ đồng, gồm: 527.357 tỉ đồng vay trong nước và 96.864 tỉ đồng nước ngoài. Với cố tiền này, Chính phủ sẽ sử dụng 579.772 tỉ đồng để vay để cân đối ngân sách Trung ương và 44.449 tỉ đồng để cho vay lại.

Năm 2021, Chính phủ dự kiến trả nợ 394.506 tỉ đồng. Trong đó số nợ trực tiếp là 366.224 tỉ đồng, còn lại là nợ của các dự án cho vay lại.

Chính quyền địa phương năm nay dự kiến vay từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn khác khoảng 28.797 tỉ đồng. Trả nợ của chính quyền địa phương là 6.662 tỉ đồng, gồm: trả nợ gốc 3.997 tỉ đồng, trả lãi 2.665 tỉ đồng.

Với khoản vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, doanh nghiệp được vay tối đa 6,35 triệu Đô-la Mỹ theo phương thức tự vay, tự trả. Ngoài ra, tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 18-20% so với dư nợ tại thời điểm 31-12-2020.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế. Cơ quan này cũng được giao chủ động kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, gắn phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Yến Dung. Phó thư ký tòa soạn: Nam Hưng.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.